Ngày đăng: 03/06/2015,07:39 | Chuyên mục: Thông báo | Lượt xem: 1368


KHUYẾN MẠI LỚN NHÂN DỊP HÈ 2015
Để tạo điều kiện cho các bạn sinh viên vừa ra trường có cơ hội tiếp cận với kiến thức thực tế và tích lũy kinh nghiệm, Trung tâm đào tạo kế toán thực tế chuyên nghiệp An Hiểu Minh mở ra chương trình khuyến mại hè hấp dẫn. Nội dung cụ thể như sau:

- Giảm 30% học phí các khóa học thực hành kế toán thực tế.

- Giảm tiếp 10% học phí các khoá học đối với nhóm đăng ký 03 người .

- Cấp chứng nhận hoàn thành khóa học với học viên đủ điều kiện.

- Tặng khóaedf40wrjww2tblNews:NewsNoiDung4

fiogf49gjkf0d