Ngày đăng: 04/11/2015,21:19 | Chuyên mục: Hỏi đáp | Lượt xem: 1038


Xin hỏi khi bán máy tính cho sinh viên, công ty xuất hóa đơn GTGT với giá tính thuế là giá khuyến mại hay phải ghi giá bán bình thường?

naltrexone

trinalin
Câu hỏi: Công ty TNHH An Hiểu Minh là công ty kinh doanh về máy tính, nhân dịp năm học mới Công ty thực hiện chương trình khuyến mại giảm giá 1 triệu đồng/máy tính đối với mỗi sinh viên mua máy tính. Xin hỏi khi bán máy tính cho sinh viên, công ty TNHH An Hiểu Minh xuất hóa đơn giá trị gia tăng với giá tính thuế là giá đã trừ đi phần giảm giá hay phải ghi giá bán bình thường?

Trả lời:

Trả lời về nội dung câu hỏi, Tại khoản 5, điều 7 thông tư 219 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định đối với hình thức khuyến mại bán hàng giá thấp hơn giá bán hàn

fiogf49gjkf0d
g trước đó thì giá tính thuế giá trị gia tăng là giá bán đã giảm áp dụng tr
fiogf49gjkf0d
ong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo.

fiogf49gjkf0d

xt-align:justify;text-indent:36.0pt">

naltrexone

trinalin